Положення про заочний міжнародний конкурс

«Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття»

І. Загальні положення

Ресурси живої природи є життєво необхідними для економічного і соціального розвитку людства, вони є світовим надбанням величезної цінності, національним багатством для нинішніх і майбутніх поколінь.

За останнє століття практично всі екосистеми Землі різко трансформуються через людську діяльність. Втрата біорізноманіття та відповідні зміни в навколишньому середовищі в даний час відбуваються швидше, ніж будь коли раніше в людській історії і немає жодних ознак уповільнення цього процесу.

Суспільство шукає можливості для впровадження та розвитку механізмів збереження біологічного різноманіття. Тут можуть стати в нагоді славні звичаї і традиції народів, що споконвіку населяють територію наших країн. У цих традиціях історично закладалося дбайливе ставлення до всіх природних об’єктів. Молодь має бути поінформована, що здавна наші люди, які проживали в різних куточках країни, в побуті і господарській діяльності використовували і впроваджували різні способи спілкування з природою, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Традиційні способи життя в природі заслуговують на вивчення і аналіз в сучасних умовах вже хоча б тому, що екологічні кризи в межах традиційних форм природокористування були явищем рідкісним і загрозливим хіба що для усталеного добробуту співтовариств, але не для системи природи. Багато з них ще можна реконструювати і застосовувати на новому рівні. Тому підвищення екологічної обізнаності дітей через пригадування народних звичаїв і традицій в цій сфері сприятиме не тільки розвитку національної свідомості, а й спонукатиме до творчої соціально активної діяльності щодо вирішення проблем охорони навколишнього середовища. Інформування суспільства про необхідність збереження біологічного різноманіття та про те, як до нього ставилися наші предки — суть збереження життя на нашій планеті в цілому.

 

У 2016-2017 н. р. заочний Міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття» буде спрямований на ставлення до живої природи.

Організаторами конкурсу виступають Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, громадська організація «Екологічний клуб «Еремурус» та Бюро з питань екології УГКЦ.

ІІ. Мета та завдання конкурсу

Мета конкурсу: пропаганда ідей сталого розвитку з опорою на краєзнавчі звичаї і традиції щодо збереження та відновлення біологічного різноманіття народів, що населяли територію означених країн

Завдання конкурсу:

 

 1. Формування екологічної культури та стимулювання екологічної освіти, спрямованих на соціально-активну пошукову діяльність з виявлення і пропаганди дбайливого ставлення до використання біоресурсів в традиціях народів України, Болгарії та Молдови
 2. Підвищення інформаційної обізнаності та суспільної свідомості учасників освітнього процесу в сфері ефективного, економного використання біологічних ресурсів, культури їхнього споживання і відновлення.
 3. Підтримка творчості школярів, спрямована на вивчення історичних традицій, краєзнавства, пошук і аналіз технологій та практик біоресурсозбереження в побутовій, обрядовій, господарській сферах діяльності населення, що відбиваються в народних традиціях і звичаях, які історично склалися в різних куточках наших країн.

 

ІІІ. Умови конкурсу

 

До участі в конкурсі запрошуються учні 7-11(12) класів, вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 18 років включно, які проживають в Україні / Болгарії /Молдові / та представники діаспор в інших країнах.

На конкурс приймаються роботи, виконані однією особою або групою осіб. Відповідно до умов визначені наступні вікові категорії учасників:

 • діти 12-14 років – учні 7-9 класів і вихованці позашкільних навчальних закладів;
 • діти 15-18 років – учні 10-11(12)класів і вихованці професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів

 

VІ. Номінації

Роботи розглядаються за такими номінаціями:

1.Традиційні форми сталого використання біоресурсів (наприклад: стратегії охорони (заповідання) і відновлення біорізноманіття (як окремих видів, так і територій), раціонально чи ірраціонально мотивовані обмеження на кількість або терміни полювання, рибальства, сінокосу, заготівлі лікарських рослин, деревини для будівництва, тощо.

 1. Обряди і свята, повір’я, пов’язані з окремими видами рослин і тварин.
 2. Використання рослинних і тваринних елементів в оздобленні предметів побуту, одягу і приміщень.

Проекти номінації 1 мають містити теоретичні відомості щодо застосування біоресурсозберігаючих рішень, технологій, конструкцій, що використовувалися народами України / Молдови / Болгарії, що історично склалися в різних регіонах країни у побутовій, господарській та соціальній сферах діяльності. В них повинно бути обґрунтовано практичне застосування конструкції, теорії, рішення, оцінені практичні результати від впровадження відповідних технологічних рішень

Пошукові роботи номінацій 2 та 3 мають містити елементи пошуку та аналізу щодо збереження та передачі знань про окреми види рослин та тварин засобами народної творчості та обрядовості.

 

 1. Порядок проведення конкурсу

Учасники мають надати на розгляд журі пошукову чи пошуково-дослідницьку роботу обсягом до 10 сторінок з додатками (фотографії, малюнки, ілюстрації, графіки, схеми). Наявність медіа-презентації схвалюється.

Конкурсна робота подається в електронному вигляді.

Для учасників з України – українською або російською мовою.

Для учасників з Республіки Молдова – на румунській, українській або російській мові.

Для учасників з Болгарії – на болгарській мові (національний етап конкурсу).

 

Вимоги до оформлення робіт: текстовий редактор Word з використанням тексту Times New Roman 12 кегль, інтервал 1,5 з відступами по 2 см зверху і знизу і по 1,5 см з обох боків. Всі сторінки, крім титульної, нумеруються. На першій сторінці повторюються номінація і назва роботи (не ім’я і інші персональні дані автора (авторів)!), оскільки члени журі будуть розглядати роботи анонімно.

Роботи слід направити до 1 березня 2017 р. на електронну пошту eremurusua@ukr.net. Матеріали, надані пізніше цього терміну, перевищують зазначений обсяг або надані в інших форматах, а також що містять більше 30 відсотків запозиченого матеріалу та оформлені не належним чином до розгляду не приймаються.

VІ. Критерії оцінки творчих робіт учасників

 

 1. Відповідність змісту роботи заданій темі.
 2. Оригінальність.
 3. Наявність елементів пошуку або дослідження.
 4. Рівень складності і самостійності виконання проекту з урахуванням віку автора або авторів.
  1. Акцентування на традиційності виявлених способів біоресурсозбереження.
 5. Наявність посилань на джерела отриманої інформації (музейні фонди, розповіді очевидців (інтерв’ю), старі фотоматеріали, предмети побуту, задокументовані описи народних звичаїв тощо).

 

VІІ. Журі конкурсу

 

До складу журі входять представники громадських організацій, експерти, що працюють в напряму біорізноманіття, освіти, народознавства, краєзнавства, літератури. У коло їхніх обов’язків входить перевірка і оцінка робіт, підведення підсумків, визначення та оголошення переможців, їх нагородження.

 

VІІІ. Підведення підсумків

 

Підсумки Національних турів підводяться серед країн-учасниць, конкурсні роботи переможців Національних турів розглядає міжнародне журі.

Учні-переможці конкурсу нагороджуються дипломами та призами. Вчителі, чиї учні перемогли в конкурсі, отримують спеціальні дипломи та подяки.

Підсумки конкурсу будуть висвітлені в засобах масової інформації, соціальних мережах та в Інтернеті на відповідних сторінках організаторів

Міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття»
Tagged on:     

Залишити відповідь